VÍZÖNTŐ SZATURNUSZ – a társadalom átalakulása

Az előző két hónapban a Vízöntő korszak beköszöntének jeleit kezdtem elemezni. Bár a Vízöntő korszak már korábban elindult, a tendenciák egyre erősödnek.

A Vízöntő korszak kezdetét jelölő égitestek illetve helyzetek elemzését az előző két írásban májusban a Bika Uránusszal kezdtük, ami az anyaghoz fűződő kötöttségeinket lazítja majd, minden szinten, majd júniusban a Bak Plútóval folytattuk, ami az évezredes rendszerek lebontását segíti.

A harmadik jelölő a Szaturnusz lesz, saját jelében, a Vízöntőben. Ez az égitest nem tartózkodik olyan sokáig ebben a jelben, mint az előző kettő, mindössze két-három évet: nagyjából 29 év alatt tesz meg egy kört a nap körül, így durván 30 évente átmegy a Vízöntő jelen.

Most legutóbb stílusosan 2020 márciusban, a COVID-lezárás kezdetén lépett be ebbe a jelbe ismét, majd egy rövid visszatérést tett még a Bak jelbe, hogy utána 2020 december 21-én a Jupiter-Szaturnusz együttállás a Vízöntő 0 fokán hivatalosan is átvágja a szalagot a Vízöntő-korszak avató ünnepségén.

A Szaturnusz mindenhol – pláne saját jelében – egyfajta revizor szerepet tölt be, ellenőrzi, hogy minden rendben van-e az adott jel pozitív fejlődése felé?

Vagyis, hogy a Vízöntő jelhez tartozó politikai, társadalmi, gazdasági és technológiai újítások megfelelően haladnak-e az útjukon? A megfelelően itt azt jelenti: jó, az emberiség felemelését és fejlődését szolgáló úton haladnak-e? Javult-e társadalmi szinten a szabadság, egyenlőség, testvériség? A technológia az ember fejlődését szolgálja-e? A gazdaság az igazságosabb elosztást, a politika a független népek együttműködését, a felfedezések az emberiség javát szolgálják?

Minden jelnek, így a Vízöntőnek is, megvannak a negatív tulajdonságai. Az ünnepelt szabadság gyakran szabadosságba és anarchiába csaphat át; az egyéni jellemzők túlzott önérdekhez, mások figyelmen kívül hagyásához vezethetnek; az egyenlőség társadalma pedig mit sem ér, ha egyformasággá silányítják, és erőszakkal, dogmatikusan erőltetik a népre (lásd a szovjet kommunizmus esetét), és így tovább.

A Szaturnusz a Vízöntőben ellenőrzi a társadalom szempontjából való hasznosságot, figyeli a túlkapásokat, és megfelelő (néha igen kemény) társadalmi-politikai eseményekkel igyekszik egyensúlyt teremteni.

Ha megfigyeljük, már az előző, Vízöntőben tett utazásai is fontos mérföldkövek voltak a Vízöntő-korszak beharangozásához: legutóbb 1991 elején lépett ebbe a jelbe, amikor Európa-szerte a rendszerváltozások zajlottak, átalakult egész Európa, független államok jöttek létre. A Vízöntő „nekem-mindent-szabad” gondolkodása azonban az Öböl-háborút, és az ott azóta tartó anarchiát is elhozta. Technológia szempontjából a világháló, az internet is ebben az évben kezdte meg kereskedelmi karrierjét, ami összekötötte az embereket.

Előtte pedig 1962-63-ban járt ebben a jelben, amikor a hidegháború gyakorlatilag a végletekig fokozta magát (kubai rakétaválság), de a Szaturnusz Vízöntőbe lépésével végül enyhülést hozott, és a technika és a technológia, az űrkutatás, űrverseny felé vitte a figyelmet. Az ekkoriban elindult Apolló űrkutatási program eredményeképp lépett az emberiség először a Holdra.  A rengeteg gyermek jóllétét hozó Sabin-csepp, a gyermekbénulás hatásos orvossága, 1962-ben jelent meg.

Még egy ciklussal korábban pedig  1932-35 között járt a Vízöntő-jelben, hatalmas társadalmi változásokat láthatott, ekkoriban zajlott több gyarmat (például India) harca a függetlenségért (pl. Gandhi éhségsztrájkjai). Ám a Vízöntő Szaturnusz ebben az időszakban inkább a Vízöntő negatív tulajdonságaival szembesülhetett: a kommunizmus Vízöntő-jellegű alapeszméje sztálini dogmákká, egyéni rémuralommá és egy hatalmas ország kiéheztetésévé vált; a világ másik felén pedig a gazdasági világválság hatására óriási munkanélküliség lett, amelyhez kapcsolódón megjelenhettek a szélsőséges és hasonlóan dogmatikus politikai nézetek. Még a technológia is visszájára ütött ekkor: bár elindul a TV-sugárzás (BBC), a gyors emberirtásra képes géppuskát is ebben a két évben találják fel.

Vajon a jelenben mit talál?

A Vízöntő korszakban a technológia gyors fejlődése elengedhetetlen – a kérdés csak az, hogy a technológia öncélú, vagy az ember tudatosodását szolgálja-e

2020 márciusától jár itt, 2023 márciusában pedig újabb 29 évre elhagyja ezt a jelet. Vajon pozitív, előremozdító Vízöntő-kori társadalmi változásokat talált? Revizori listáján a következők állnak:

Javult-e ténylegesen a szabadság, egyenlőség, testvériség ebben az időben, vagy csak a dogmatikusan PC (politikailag korrekt) beszédek száma nőtt? Pusztításra vagy építésre használtuk-e a technológiát? Segítette, vagy korlátozta az információs technológia fejlődése az emberek szabadságát és együttműködését? Az egyéni tálentumok tudnak-e érvényesülni, vagy torz egyénieskedéssé válnak, önkorlátozás nélkül? A politikai környezet segíti-e a szabadságot és az együttműködést, vagy megjelentek ezt korlátozó politikai és/vagy társadalmi dogmák? A technológia valóban lépett-e hatalmasat előre, vagy csak a meglévőt csiszolgattuk? Lettek-e valóban az emberek jóllétét szolgáló, Sabin-csepphez vagy az antibiotikumhoz hasonló egészségügyi felfedezések?

Mindenkire rábízom, hogy választ adjon ezekre a kérdésekre. Nyilván erre is, arra is láthatunk példákat, ám arra csak ráérezni tudunk, melyik a jellemzőbb.

A Vízöntő-kor, mint minden más korszak felépítése, időigényes. Sok gyermekbetegséggel jár, ide-oda billeg a mérleg a pozitív és negatív megvalósulás között. Igazából ezekben a durván harmincéves ciklusokban látható, hogy az adott időszakban előrefelé, vagy visszafelé haladtunk-e. Ám abban bízhatunk, hogy idővel mindenképp a pozitív megvalósulás fog megtörténni – reméljük, nem kell hozzá harminc évet várnunk, és az emberiség még időben, önszántából önkorrekciós lépésekbe kezd, ha szükséges.

Szilágyi Katalin asztrológus írása

További információ és bejelentkezés:

  • email: kati.szilagy@gmail.com
  • mobil: +36 20 385-9483