URÁNUSZ A BIKÁBAN – a ragaszkodás elengedése

A Vízöntő korszak első lehelete az Uránusz felfedezésével, ezzel együtt a francia forradalommal és a polgárosodással érkezett el hozzánk. Azóta fokozatosan és folyamatosan egyre jobban áthatja a világunkat, lebontotta a régi feudális rendszereket a világ legtöbb részében,  elkezdte feszegetni az emberek közötti egyenlőség kérdését először a nők szavazati jogának, a párkapcsolatok szabadabbá válásának, a faji előítéletek, a társadalmi egyenlőtlenségek témáival. Ezek a kérdések még távolról sem oldódtak meg, de az, hogy megjelenhettek, már a Vízöntő energiák beáramlásával történhetett.  Az első, majd a második világháború után indulhatott el az egyén feltörekvésének, az egyéniség, az egyedi jellemvonások és képességek fontosságának kora, amit felgyorsított az 1960-as évekkel elérkező szexuális forradalom, majd a kilencvenes években az információtechnológia berobbanása.

Az egyre erősödő Vízöntő áramlatok magukkal hozták annak szükségszerűségét, hogy a korábban kialakult nagy rendszerek folyamatosan változzanak, illetve ezzel párhuzamosan a korábbi értékek gyors avulása zajlik. Nagyon régóta fennálló rendszerek működése kezdett akadozni, főleg társadalmi szinten. A korábban meglévő trend, hogy az előző generáció átadja tudását, ismereteit, és tanácsaival segíti az újabbat,  gyorsan ellehetetlenült: a környezet olyan őrült gyorsasággal kezdett változni, hogy a korábbi tapasztalatok egyre kevésbé voltak relevánsak – az információtechnológia megérkeztével sokszor tapasztalható jelenség, hogy a korábbi generáció elárvultan és zavarodottan toporog a tapasztalataival, amit nem tud továbbadni – ellenkező irányban, a fiatalabbaktól viszont nehezen fogad el tanácsot, hiszen eddig ez nem így működött. A fiatalabb generációknak pedig sem idejük, sem lehetőségük nincs átadni saját készségeiket az esetek nagy részében. Ez az új energia a társadalom erjedését hozta, amely 2020 márciustól jóval nagyobb sebességre kapcsolt, elvágva egymástól a generációkat.

A társadalmi átalakulást több égitest is jelzi az asztrológiában: az Uránusz a Bika jegyében, a Plútó a Bak jegyében, a Szaturnusz a Vízöntő jegyében, illetve a Neptunusz a Halak jegyében.

Ezek közül elsőként a Bika jegyében járó Uránuszt vesszük szemügyre közelebbről.

A Vízöntő jegyhez a Szaturnusz és az Uránusz bolygó társítható. A Szaturnusz a felelősséget, az Uránusz a radikális változást, az eredetiséget, a hirtelenséget, és a digitális technológiát, és a megvilágosodást is jelképezi (többek között).

Az Uránusz 2018 májusában lépett a fenállót, meglévőt, konzervatívat, az anyagot, a természetet és a kialakult rendszereket szimbolizáló Bika jegyébe, és hosszú időn keresztül (nagyjából 8 éven át, 2026 április végéig) itt jár fel és alá. Mindenbe, ami anyagi, megszokott, hagyományos természeti élet, beleviszi az Uránusz hirtelenségét, felfordulását, egyediségét, egyéniségét és megvilágosító, anyagtalanító, időnként elsöprő hatását.

Vagyis, a Vízöntő kor energiája ebben a hét évben az anyagi létezésünket, a megszokott, berendezett életünket, és a természet normál működését, a természethez fűződő kapcsolatunkat is kifordítja a sarkából. A természet erre felfordulással, földrengéssel, nap-, és szélviharokkal, villámokkal reagál, az ember pedig várhatóan egyre jobban a különböző új technológiák felé fordul. Hasadékok, törések jelenhetnek meg a földön és a társadalomban. Az erős anyagba rögzítettség, a „földelés”, átmenetileg gyengül.

Erősödnek a szellemi, spirituális beáramlások, egyre több ember válik ezekre nyitottá. Életünk eddigi anyagi alapjai változnak, a pénzhez való viszonyunk, a pénzszerzés és a pénz maga is, átalakul, anyagtalanodik, megfoghatatlanná (virtuálissá) válik. A biztonságunkat jelentő, megszokott földi jelenségek, például az évszakok, felborulnak. A társadalmi rendszerek ugyancsak borulnak, helyükbe különböző új ideológiák lépnek.

Az Uránusz jelképe a vihar és a villám – megvilágosító, eget-földet összekapcsoló, és gyors

Hét-nyolc év sok időnek tűnik, de ezeknek a változásoknak az átéléséhez igen kevés. Semmit sem tudunk megszokni, már jön a következő, változásra ösztökélő hullám. Mintha folyamatosan változna a talaj a lábunk alatt, és a kötelet, amibe kapaszkodnánk, átjárja a 220 volt feszültsége.  A Bika Uránusszal hiába vágyunk vissza a régi bukolikus, gyönyörű tájban zajló, kiszámítható és lassú életformánkra – az már ebben a formában nem visszahozható. Egyetlen dolgot tehetünk ebben a viharban: elengedünk mindent, amibe kapaszkodunk, és elrugaszkodunk. A levegőbe felugorva mindent könnyebb elviselni, és az új tájat is jobban láthatjuk fentről. Ne legyen Stockholm-szindrómánk: ne ragaszkodjunk körömszakadtáig ahhoz a materiális gondolkodáshoz, és világhoz, ami és ahogy eddig működött, hiszen az ember szárnyaló lelkét és szellemét fogságban tartotta, még, ha meg is szoktuk! Szellemünk most lassan letépi láncait, és kiszabadul.

Ennek a kötelékeket lazító folyamatnak most járunk a közepén, ezért várható, hogy ezek a változtató jelenségek erősödni fognak. Készüljünk fel a minket átjáró isteni energiák befogadására azzal, hogy a ragaszkodásunkat kordában tartjuk, és ahol lehet, elengedjük.

Szilágyi Katalin asztrológus írása

Bejelentkezés:

  • email: kati.szilagy@gmail.com
  • mobil: +36 20 385-9483