Az asztrológus jelenségeket figyel meg, és próbálja azokat párhuzamba állítani, így értelmezni. Mivel minden jelenség, így egy esemény sem nagy örvendezést, sem nagy letargiát nem vált ki – csak az, ami: egy esemény. Ezért politikai történésekben az asztrológusok általában ritkán foglalnak állást.

Az idők szavára azonban az asztrológusnak kötelező felhívnia a figyelmet.

Egy-egy politikai történés – például választások – esetében a politikai elemzők minden oldalról alaposan körbejárják az aktuális győzelem és vereség látható indokait. Az idő minőségét azonban ők nem figyelik, ez az asztrológus dolga, mint ahogy az is, hogy meglássa a párhuzamokat.

A Jupiter és a Szaturnusz együttállása a Vízöntőben bőven több, mint egy éve történt, jelezve, hogy a Vízöntő korszak egyre érezhetőbbé válik a világunkban.

Ezt sok minden bizonyította már azóta, például az is, hogy az életünk egyre digitálisabbá válik, mivel a Vízöntő jegyhez tartoznak például az új technológiák és az informatika is.

A Plútó még a Bak jegyében jár, az ő feladata, hogy a nagy rendszereket – egészségügy, oktatásügy, pénzügy, gazdaság, vallás, társadalmi berendezkedés, politika –  alapjaiban megváltoztassa. Ma már a szakértők szerint is láthatjuk, hogy mindegyik rendszer erős próbának volt kitéve az utóbbi két évben, eresztékei inognak, összedőlés fenyeget, új alapokra kell helyezni mindegyiket.

 • Egészségügy – COVID túlterhelés, várólisták, egészségügyben dolgozók túlterheltsége, orvos-, és ápolóhiány
 • Oktatásügy – digitális oktatás, gyerekek közül sokan alternatív rendszereket választanak, oktatásban dolgozó túlterheltsége, tanárhiány
 • Pénzügy – digitális pénzek megjelenése, infláció, háború miatti banki szankciók, bankbedőlés, fúziók
 • Társadalmi berendezkedés – a korábbi értékek elértéktelenedése, új elgondolások megjelenése, a társadalom elöregedése, generációs és kulturális szakadékok
 • Politika – szövetségek szétesése, háborúk, kétpólusú rendszerek ellehetetlenülése

A változás tehát elindult, és megállíthatatlanul halad tovább. A Plútó még nagyjából 2024 év végéig tartózkodik ebben a jegyben, illetve a Vízöntő-Bak jegyhatáron, ennyi idő alatt azt fogjuk látni, hogy rendszereink radikálisan megváltoznak, esetleg összeomlanak, és más épül a helyükön.

Egy változásnak lehet ellenállni, vagy együtt haladni vele. Mindenképpen megtörténik – ha együtt haladunk vele, akkor talán kevesebb áldozattal jár.

Ez tehát a politikai rendszerre is igaz, amely már régóta nem tükrözi gyorsan változó világunkat. Mik ennek a jelei?

 1. teljesen elavult fogalmakkal dolgozik (bal-, és jobboldal, liberális, konzervatív). Ezek a fogalmak a mai, gyorsan változó világban már nem sokat írnak le, és a pártokra is akár mindegyik egyszerre jellemző – erre a politikai elemzők már régóta felhívják a figyelmet (például jobboldali párt, amely baloldali rendelkezéseket hoz; baloldali párt, amely szélsőségesen piacpárti, stb.).
 2. egyáltalán nem tükrözi azt a gazdasági változást, hogy az élet minden területén a nők a férfiakkal együtt dolgoznak. A politikában és országvezetésben ez csak nagyon kevés országban van így, ha egyáltalán.
 3. Egy nyertes-vesztes versenyre, adok-kapok-ra redukálja az országvezetést, miközben az egész világunk a különböző összefogásokra, átfedésekre, projektekre épül már a Vízöntő korszakban.
 4. Függőleges, hierarchikus berendezkedést mutat, miközben a világban, és a gazdaságban is minden egyre jobban a vízszintes együttműködés felé tolódik, erről számtalan gazdasági szakkönyv született már. A politikában ez még nem jelent meg.
 5. Szereplői közül jelenleg egy sem képviseli az új ideákban gondolkodók, a szakirodalomban „kulturális kreatívok”-nak nevezett csoportok átfogó és skatulyákba nehezen sorolható látásmódját.

A jelen Magyarországában egy autoriter, egyszemélyes módon vezetett rendszer képeződött le már régebben is sokszor (Horthy-éra, Kádár-korszak, Orbán-korszak), ezek között csak elvétve voltak más, rövidebb ciklusú kormányok.

Vagyis, ebben a tekintetben a politika a patriarchális berendezkedés utolsó bástyája – nem véletlenül szinte száz százalékban csak férfiak művelik, illetve a mégis odakeveredő nők elfogadják és követik a férfiak megnyilvánulási stílusát, és a régebbi gondolkodásmód által, nők nélkül megtervezett és berendezett játékterepet.

A Vízöntő korszakkal a patriarchátusnak vége van. Ettől nem megijedni kell, mert nem matriarchátus jön helyette, hiszen az már volt egy régebbi, letűnt korban, és mivel nincs itt, nem vált be 😊

A Vízöntő korszak új vezetési stílust kíván, és ezt meg is fogja alkotni. Nekünk, magunknak kell megalkotnunk. Ez az új vezetési forma a közös bölcsesség által való vezetés.

A legutóbbi magyar választások végeredménye a patriarchális rendszer “totális győzelmét” mutatta. Ez azonban csalóka.

Közös bölcsesség

Az égitesteket figyelő csillagászok pontosan tudják, hogy attól, hogy egy nap felfúvódik, benyeli a hozzá közel álló anyagot, és vörös óriás lesz belőle, egyáltalán nem nyert, hanem a haláltánca kezdődik el, melynek végén összezsugorodik, fehér törpe lesz, majd kialszik.

Ez a narancssárga óriásokkal sincs másképpen. A túl nagyra növést az égen a Jupiter és a Neptunusz együttállása mutatja. Egy túl nagyra nőtt jelenség, amely maga körül mindent beszippant, vákuumhelyzetet hoz létre a politikában.

Mivel a természet alapvetően nem tűri a vákuumhelyzetet, így valami mindig betölti azt – ebben a vákuumhelyzetben tehát megjelenhet az új politikai erő, amely jobban tükrözi majd a Vízöntő kor elvárásait, és megszünteti végre a jobb kéz vagy bal kéz közötti kényszeredett választást (nem csak Magyarországra jellemző ez a feloldhatatlan polarizálódás). Vajon, ha az ország egyik fele elkeseredetten küzd a másik fele ellen, akár polgárháborús szinten, az megoldott valaha valamit? Aligha. Ha két létező gondolati séma kiirtani akarja egymást, az előbbre vitte a világot? Nemigen. Ha egy szervezetben a bal agyfélteke mindenáron le akarja uralni a jobb agyféltekét, vagy fordítva, azzal vajon az egyén jól jár? Kevéssé. Ha netán sikerrel jár, és teljesen ki is irtja a másik felét, a személy csak az egyik szemével lát majd, ami – képletesen és gyakorlatilag – igen távol van a teljes, háromdimenziós képtől.

Egy jól működő szervezet másként, együttműködően szerveződik – erre fog minket megtanítani a Vízöntő korszak. De az együttműködés nem egyenlő fogalom az összefogással, mert az együttműködés csak akkor képes létezni, ha nem valami ellen, hanem valaminek a megvalósítása érdekében jön létre. Egyetlen élő szervezetben sem találni olyan együttműködést, hogy fogjon össze a lábkörömsejt a májsejttel, azzal a céllal, hogy együtt blokkolják a vastagbél működését, mert az szerintük gonosz bűzt áraszt. Hiába is próbálnák. A szív és érrendszer, valamint a felső légutak azonban együttműködnek annak érdekében, hogy működjön a tüdő is.

Egy új politikai erő indulásának tehát a “túlnyerés” okozta vákuumban van itt leginkább az ideje, pontosan akkor, amikor a Plútó még a régi rendszert bontja. Hogy a nagy óriások kipukkadásakor már készen álljon.

Mi jellemez egy ilyen politikai erőt?

 • Más prioritásokkal él (pl. az embert elsősorban szellemi és nem csupán fizikai létformának tekinti)
 • Egyaránt merít a női és férfi energiából – a nők gyakorlatias szervezőkészségére alapoz
 • Nem sorolható be címkék alá, projektpárt, azt támogatja, amelynek megoldása aktuális. Egy projektben együtt tud dolgozni több szereplő egymással akkor is, ha más projektben nincs közöttük átfedés
 • Vízszintes szerveződésű, körökből áll, amelyek többféleképpen is átfedhetik egymást (ezért nincs értelme a címkéknek)
 • Az autoriter vezetés helyett a közös bölcsesség és az intuíció elemeit is használja a döntéshozásban
 • A gondolkodás legbelsőbb fókuszában nem a gazdasági hasznosság, hanem az Élet értéke áll, a gazdasági hasznosság egy ezen kívül lévő, második vagy többedik koncentrikus kör.

Nagyon sok embertől hallottam olyan mondatokat, hogy “engem nem képvisel itt senki”, “Áh, úgyis mindegy, a politika a fejünk felett játszódik, csak elszenvedői vagyunk”, “befogott orral szavazok a kisebbik rosszra” stb. stb.

Ha nincs olyan politikai erő, amely képviselni tudná az emberek Vízöntő módra, újszerűen gondolkodó részét, akkor szükség van ilyen politikai erőt létrehozni, és vízszintes, egymáshoz kapcsolódó körökként fejleszteni.

Mivel ennek ideje van, lesz támogatottsága is. Azokat az értékeket kell a középpontba tenni, amelyek eddig a kevéssé bevonható női energiákat is képesek megszólítani, vagyis pontosan azokat az értékeket, amelyeket a patriarchális berendezkedésű politikai erők mindegyike szükséges rossznak tart.

Melyek ezek az értékek?

 • Az Élet értéke – háború és az ezzel járó költségek teljes leépítése
 • A Lélek értéke – a pszichés és a fizikális egészséggel való foglalkozás
 • Az Oktatás értéke – az új generációk érdekeinek figyelembevétele a “gazdasági hasznosság” helyett
 • Az Emberhez méltó élet – a szociális intézmények és az emberekkel végzett munka fejlesztése

Vagyis, a pénzfókusz helyett az élet-, és emberfókuszú gondolkodás.

Akit érdekel ez, annak most lépnie kell, hogy közösen létrehozhassuk. Van rá körülbelül két évünk… Lássuk, mennyien vagyunk.

A Vízöntő kor további elvárásairól és lehetőségeiről majd egy következő írásban.

Szilágyi Katalin asztrológus írása, Photo credit Mel Poole on Unsplash

Bejelentkezés:

 • email: kati.szilagy@gmail.com
 • mobil: +36 20 385-9483