NEPTUNUSZ A HALAKBAN – a spiritualitás beáramlása

Az előző három hónapban azokat a jeleket vettem sorra, amelyek az én értelmezésemben a Vízöntő korszak beköszöntét mutatják. Bár a Vízöntő korszak már korábban elindult, a tendenciák egyre erősödnek.

A Vízöntő-kor kezdetét jelölő égitestek illetve helyzetek elemzését az előző három írásban májusban a Bika Uránusszal kezdtük, ami az anyaghoz fűződő kötöttségeinket lazítja majd, minden szinten; majd júniusban a Bak Plútóval folytattuk, ami az évezredes rendszerek lebontását segíti. Harmadikként a Vízöntő Szaturnusz következett, amely ciklikus visszatéréseivel ebbe a jegybe a társadalmi berendezkedés teljes átalakulását, a társadalmi értékek átrendeződését mutatja.

A negyedik, a Vízöntő-korszak indulását mutató jelölő a Neptunusz, saját jelében, a Halakban. Talán a Vízöntő-korszak készülő leveséhez ez az egyik legfontosabb hozzávaló, hiszen ez különbözteti meg a korszakváltást az emberiség más, korábbi civilizációs kríziseitől. Hatalmi-, és értékátrendeződések korábban is voltak, társadalmi változások is bőven. A rendszerek, bár néhány ezer éve igen hasonlóak, azért szintén változtak már – matriarchátusból patriarchátus lett, például.  A Neptunuszt hagytam legutoljára, mert ez mutatja a változások pozitív lényegét, mindazt, ami nélkül nem következhet be valódi változás: a spiritualitás beáramlását.

A Voyager űrszonda egyik fotója a Neptunuszról. Photo credit NASA/JPL

A Neptunusz kék színű, vízben gazdag égitest – a felszínét borító óceánok miatt választották neki ezt a nevet. 1846. szeptember 23-án bizonyították létezését – igen lassú égitest, nagyjából 165 év alatt kerüli meg a Napot, tehát felfedezése óta alig több, mint egy kört tett meg.

1846-ban, felfedezésének napján „véletlenül” éppen a Vízöntő jegyben járt, és pontos együttállásban volt az akkor szintén a Vízöntő jegyben tartózkodó Szaturnusszal – vagyis, sorsszerűen képviseli a Vízöntő minőségét is. A Neptunusz otthona azonban a Halak jegyében van – a Halak áradó, sodródó, álmodozó és lélekhez kötődő, az egószemélyiségtől távol eső minőségét is jelöli. Felfedezését követően hamarosan be is lépett a Halak jegyébe – ez a korszak a romantika, az áradó érzések és mély lelki megélések időszaka. Egész Európán végigvonulnak a romantikus, hazafias hevülettel vívott forradalmak, a romantikus irodalom, költészet, zene, festészet (a zene és a festészet is neptunuszi analógiák) virágzik.

A túlélésért küzdő középkor, és a racionális, a „józan ész” uralta klasszicizmus után sodró áradással törnek elő az érzelmek. A korábban gazdasági szövetségnek tekintett házasságok és kapcsolatok területére is betör a mindent elsöprő szerelem joga, és ha el nem is törli a hideg rációt, legalább olyan fontossá lesz. A lánglelkű költő és az álmodozó muzsikus a Neptunusz képviselői – nem véletlen, hogy ebből a korszakból ismerjük a legtöbb híres költőt és zeneszerzőt.

Neptunusz mitológiájában keveredik a görög Ókeanosz, Poszeidón, Tritón és a római Neptunus alakja – Ókeanosz a víz őselem, Poszeidón pegi jóval zabolázatlanabb, mint római vízisten rokona. Mindenesetre háromágú szigonyával hullámok felkorbácsolására, vihar támasztásra (sőt, a görög Poszeidón földrengések keltésére) is képes. Vagyis láthatjuk, személyében kicsit a vad, változtató-felforgató (Uránusz), és az érzelmes, sodró, vagy finom éteri energiák (Halak) is megtalálhatók.

Az asztrológiában a Neptunusz mindent szimbolizál, ami nem teljesen evilági, illetve, ami összekapcsolja a földi és az égi világot:  a tenger és a víz mellett a köd, a homály (minden dimenziókaput köd szokott megelőzni, ahogy a csillagok születését is a csillagködök), az alvás és az álmok, a megváltozott tudatállapot, és az ezt előidézni képes zene, és tudatmódosító szerek. Az angyalok és más spirituális lények jelképe is.  Eléggé egyértelmű ebből, hogy felfedezésével elhozta annak a lehetőségét, hogy a Földre zuhant ember ismét kapcsolódhasson a láthatatlan dimenzióval – és ezt elsősorban az érzelmein, a szereteten-szerelmen, és a megérzésein keresztül tegye.

A későbbiekben a Neptunusz érzelmes minősége háttérbe szorult a technológiai és ipari forradalommal – de mivel víz jelképről van szó, búvópatakként megmaradt, hogy felkészüljön a visszatérésre – egy másik, szellemibb minőségben.

René-Antoine Houasse festménye 1689-ből, a címe Neptunus és Minerva (Pallasz Athéné) vitája arról, kiről nevezzék el Athén városát. Abban a korszakban még Athéné nyert – a Neptunusz energiáját csak egy későbbi kor tudja befogadni

A búvópatak akkor tud áradatként ismét előtörni, amikor a Neptunusz az otthonában, a Halak jegyében jár.  Mivel lassú égitest, egy jegyben 13 évnél is tovább marad.

Most 2011 áprilisában lépett otthonába, a Halak jegybe, majd 2011 év végén még visszament a Vízöntő jegybe, és 2012 február eleje óta halad töretlenül a Halakban, ahonnan 2025 márciusában lép ki először, de még ismét visszajön, és 2026 január végén hagyja el az otthonát. A beáramlás korszaka ekkor lezárul azzal, hogy ismét együtt áll majd a Szaturnusszal, ezúttal az új kezdeteket jelölő Kos jegyében. Az első megtett körében tehát a Vízöntő minőségét (felfedezéskori helyzete, és együttállása) viszi el a megvalósításba (2026 eleji együttállása a Szaturnusszal a Kosban).

A beáramlás tehát ebben az időben történik. Ugyanúgy, ahogy a romantika korszakában az érzelmek, a mi korszakunkban megjelenik az intuíció, a spontán vezetettség, az angyalokkal és más égi lényekkel való kapcsolattartás, a más dimenziók, másvilág, a módosult tudatállapotok kutatása és megismerése. Komoly ellenállásba ütközik természetesen, minőségeiből eddig főként a gyógyítást, illetve az orvosságokat, szereket, valamint a zenét hozta. Az intuíciót, a megérzéseket és a telepátiát még nem tekintjük természetes emberi képességnek, csak a „született gyógyítókhoz” szoktuk kötni. Ennek ellenére megszületik az ezoterikus irodalom, az ezoterikus könyvek és tanfolyamok elfogadottabbá válnak. Zajlik a vallások átalakulása, megjelenik az elektronikus meditációs zene, Uránusznak és Neptunusznak a keveréke.

Egyre több emberben nyílnak spontán olyan elfeledett csatornák, amelyek eddig csak a gurukra, nagy szellemi vezetőkre voltak jellemzőek. Úgyis fogalmazhatunk, hogy lassacskán nyílik „a harmadik szemünk”, az intuíciós érzékelésünk. Egyre többen foglalkoznak tudatosan a lelki életükkel, és azzal, hogy honnan jöttünk, hová megyünk. A pszichológia rendkívül népszerű lett, mellette pedig megnőtt a képi megfogalmazás és az aláfestő, kifejező zene jelentősége – a filmművészet, mint a képalkotás és a zene keveréke (szintén neptunuszi analógiák), virágzik.

Az embernek tehát ebben az időszakban lehetőség adatik, hogy visszakapcsolódjon az égi rendbe, és valósággá váljon számára a nem földi dimenzió is. Lehetőséget kap, hogy újra összekösse földi-anyagi létét a szellemi létezéssel, ha elfogadja azt. A beáramlás folyamatos, és erősödik – a többi, előző hónapokban elemzett Vízöntő-kor jelölő segíti, hogy fogékonyabbak legyünk rá. Egy olyan világban, ahol a biztonságunk egyre kevésbé köthető az anyagiakhoz,vagy bármilyen eddig kialakított rendszerhez, ahol az irányítás nincs a kezünkben, az emberek belső csatornáikhoz, lelkierejükhöz, isteni minőségükhöz fordulnak. Minél többen tesznek így, minél többen hallják meg a láthatatlan világ hívását, annál simábban zajlik le az átmenet.

Ha viszont szántszándékkal zárva marad az emberiség szíve és tudata erre a beáramlásra, akkor a köd, a homály, a zavaros gondolatok, a megtévesztés, a csapongó, frusztrált érzelmek, a tengerek vad áramlása, medréből kilépése és a menekülő emberek áradata lesznek a neptunuszi beáramlás képviselői.

Valahol mélyen belül mindnyájan érezzük, hogy a túlélési harcként megélt, jelenlegi anyagi világunk mögött kell legyen valami láthatatlan, ami összekapcsol bennünket; ahol a harc helyett egység, az elkülönültség helyett összeolvadás, a taposás és versengés helyett segítség és összefogás van. A Neptunusz által szimbolizált beáramlás során ezzel a világgal és világképpel kapcsolódhatunk össze.

Ha elég sok emberhez megérkezik, akkor képileg már meg tudjuk alkotni, hogy milyen is ez a világ, és elkezdhetjük megvalósítani azt. 2026 januárjáig tehát érdemes ráhangolódni az égi üzenetre, hogy együtt tudjuk megálmodni, merre vigyen bennünket a Neptunusz sodrása.

A lehetőséget megkapjuk, a döntésünkre azonban szükség van: akarunk-e kapcsolódni más dimenziókhoz? Vagy megmaradunk az elkülönült Földön, túlélésünkért küzdve.

A választás a miénk: áthaladunk-e „tű fokán”, egy szellemibb világ megteremtéséhez?

A Vízöntő-korszak alapjainak letételét tehát nagyjából 2020-tól kezdve 2026 elejéig intenzíven segítik a következő jelenségek:

Uránusz a Bikában – a megfogható, anyagi túlélésre és pénzre alapozott, csak a test valóságára koncentráló létezés váratlan eseményekkel való felborítása, a korábban az egyetlen azonosulást jelentő megfogható világ kiszámíthatóságának elengedése – a tudat kiszabadítása az anyag szorításából

Plútó a Bakban – a régi, megkövesedett rendszerek teljes lebontása, az évezredek alatt kialakított gondolkodási keretek szétomlasztása – a „csak így lehet” ;  „mindig így szoktuk” kényszerű meghaladása

Szaturnusz a Vízöntőben – a társadalom átalakulása, gondolkodásmód-váltás, az egyenlőségre épülő, vízszintes kapcsolódások kialakítása a hierarchikus berendezkedés helyett

Neptunusz a Halakban – a spirituális dimenzió valósággá válik, spontán szellemi beáramlások, összekapcsoltság érzés, a valós érzelmek tudatosítása és ráébredés az ember valós szerepére, mint összekötő a természet tudattalan és a spirituális világ tudatos működése között.

Ezek négyen együtt jelezhetik és hozhatják el számunkra – természetesen aktív közremüködésünkkel – azt a pozitív szellemi fordulatot, amelyre alapozható a minden vallásban és spirituális irodalomban fellelhető „földi mennyország” birodalma, ami a Vízöntő kor további kétezer éve során kiépülhet. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy az embert, mint spirituális, szellemi lényt azonosítsuk. Figyeljük tehát az erre utaló jeleket a következő néhány évben.

Szilágyi Katalin asztrológus írása

További információ és bejelentkezés:

  • email: kati.szilagy@gmail.com
  • mobil: +36 20 385-9483